AREAS DE NEGOCIO
servizos


Topografía
O persoal da nosa empresa conta con ampla experiencia en traballos topográficos para empresas e particulares. Entre os traballos realizados inclúense medicións e reformulacións de edificacións, parcelas agrícolas, liñas eléctricas, concentracións parceiras, polígonos industriais, camiños, estradas e autovías, campos de fútbol e presas entre outros.


Proxectos e Outros
Ademais dos traballos puramente topográficos, na nosa empresa realízanse proxectos, direccións de obra, estudos e informes periciais, valoracións agrarias, actualizacións catastrais, inventarios forestais, revisións de terreos para o SIGPAC, trámites ante a administración e outros traballos de gabinete.


Augas
Realizamos traballos de legalización de augas ante a confederación Hidrográfica Miño-Sil. Os traballos consisten na localización en campo das fontes e o itinerario que seguen as canles, describindo a infraestrutura de rego existente e recollendo mostras de auga en caso de ser necesario. Posteriormente realízanse análises de auga e elabora o proxecto en gabinete, que inclúe quendas de rego, planos do manancial e as canles e sistemas de rego a instalar.


RÚA DOS AGROS 27-Entlo. LUGO
TEL (+34) 982 28 41 97 MÓVIL (+34) 615 290 732 / 610 213 554
aviso legal | política de privacidade